Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα: E-services (29/10/2008)

7 τεχνικές που πρέπει να γνωρίζει ένας Web Developer

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο τους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:..-29/10/2008 E-services: Ενίσχυση επιχει

Scroll to Top